Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a STAS Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Szolgáltató”), és a Szolgáltató által a https://staspart.hu/ weboldalon („Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”).  Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://staspart.hu/ weboldalon keresztül kezdeményeznek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 1. A Szolgáltató adatai:

STAS Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:

2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4.

cégjegyzékszám:

13-09-172235

e-mail cím:

office.hungary@stas.eu

telefonszám:

+36 20 317 0705

weboldal:

https://www.staspart.hu

 

https://www.stas.be/hu

 

 1. A weboldal használata

 

 1. A Felek közötti szerződés létrejötte
  1. A Weboldalon kezdeményezett vásárlási folyamat a Szolgáltató ajánlatára elektronikus úton leadott megrendeléssel véglegesíthető.  A Weboldal közvetlen vásárlásra nem biztosít lehetőséget.  Az Ügyfél a Weboldalon keresztül a kiválasztott termékekre vonatkozó ajánlatkérését továbbítja a Szolgáltató felé, amely alapján a Szolgáltató valamennyi lényeges körülmény tisztázását követően a termékek vételárát, azok szállítási díját és a szállítási határidőt tartalmazó ajánlatot („Ajánlat”) küld meg az Ügyfél regisztráció során megadott elektronikus levélcímére („e-mail”).  Az Ügyfél az Ajánlat írásbeli elfogadásával (ideértve az e-mail válaszüzenetet is) jön létre a szerződés a Felek között a termékek szállítása tárgyában („Szerződés”).  Amennyiben az Ügyfél a megküldött Ajánlatot nem teljes egészében, vagy módosításokkal fogadja el, az az Ügyfél részéről tett új ajánlatnak minősül.  Az Ügyféltől származó új ajánlat esetén a Szerződés a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre.
  2. A felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató külön köteles tájékoztatni az Ügyfelet arról az általános szerződési feltételről, amely eltér a Felek között korábban alkalmazott feltételtől, illetve amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak.  Az ilyen feltétel akkor válik a Szerződés részévé, ha azt az Ügyfél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.
  3. Az Ügyfél erre tekintettel kijelenti, hogy a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján álláspontja szerint a jelen ÁSZF nem tartalmaz olyan előírásokat, amelyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól.  Az Ügyfél egyben kijelenti, hogy amennyiben a jelen ÁSZF a Felek között korábban alkalmazott szerződés valamely feltételétől eltérnek, úgy arról a Szolgáltatótól külön figyelemfelhívó tájékoztatást kapott, és az ilyen kikötést kifejezetten elfogadja.
  4. A jelen ÁSZF rendelkezéseitől a Felek kizárólag írásba foglalt nyilatkozatukkal térhetnek el. Az Ügyfél általános beszerzési feltételei vagy egyéb általános szerződési feltételei, valamint a jelen ÁSZF Ügyfél általi esetleges egyoldalú módosításai kizárásra kerülnek.
  5. A Szolgáltató kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) 4. pontja szerinti vállalkozással köt szerződést.  Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy („vállalkozás”).  A Szolgáltató az adószám vizsgálatával ellenőrzi a jelen pont szerinti nyilatkozatot.
  6. Az ajánlatkérés leadását követően annak tartalma a Szerződés létrejöttéig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható.  Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.  A Felek között a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.  A Szolgáltató és az Ügyfél között valamennyi jogviszonyra a magyar jog irányadó.
  7. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
 2. Regisztráció
  1. A regisztrációra a Weboldalon található „Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével, vagy az ajánlatkérési folyamatba beágyazva kerülhet sor.  A Regisztráció során kért adatok megadását követően a Szolgáltató ellenőrzi a létrehozni kívánt felhasználói fiók paramétereit, melyek jóváhagyása esetén a regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küld a Szolgáltató.  Amennyiben az Ügyfél a Kosár oldalról ajánlatkérési szándékkal továbblép, abban az esetben a regisztráció oldalra irányítja át a Weboldal.  Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
  2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „Fiók” linkre kattintást követően elérhető „Fiókadatok módosítása” menüpontban van lehetőség, amely az aktív ajánlatkérések adatait is érintheti.  A Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  Az Ügyfél az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyesen elvégezni.
  3. Az ajánlatkérést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél az ajánlatkéréshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.
  4. A regisztrációt követő első ajánlatkérés esetén a Szolgáltató a Weboldalon feltüntetett árakból 5% kedvezményt nyújt az Ajánlatában az Ügyfél részére.  A jelen pont szerint biztosított kedvezmény egyéb kedvezménnyel nem vonható össze és nem vonatkozik a Weboldalon „Akciós termék” megjelöléssel ellátott termékekre, illetve egyetlen olyan termékre sem, amelynek adatlapján a jelen pont szerinti kedvezménytől eltérő árengedmény került feltüntetésre.
 3. Regisztráció törlése
  1. Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel.  Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről.  Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott ajánlatkérésekhez és ezek alapján létrejövő szerződésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését.  Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
  2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős.  Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
 4. A termék kiválasztása, ajánlatkérés
  1. Az Ügyfélnek lehetősége van választani a Weboldal termékei közül, illetve árajánlatot kérni azok szállítására.  Az Ügyfél a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét.  
  2. A termékek Weboldalon szereplő tulajdonságára vonatkozó valamennyi adat kizárólag tájékoztató jellegű, kivéve, ha ezeket a Szolgáltató magára nézve az Ajánlatban kifejezetten kötelezőnek ismeri el.  Ugyanez vonatkozik a fotókra, rajzokra és egyéb ábrákra is.
  3. Az Ügyfél ajánlatkérési szándéka esetén a kiválasztott terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi.  A Weboldal Kosár gombja a böngészés során kosárba helyezett termékeket, valamint a kiválasztott termékek vételárának várható végösszegét mutató oldalra vezet.  A várható vételárösszeg és a termékek összessége alapján a Szolgáltató kiszámítja a szállítási költségeket és ajánlatkérés esetén 3 (három) napon belül megküldi a kiválasztott termékek szállítására vonatkozó ajánlatát az Ügyfél által megadott e-mail címre, vagy felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot az ajánlatadáshoz szükséges további információk egyeztetése végett.  Az ajánlatkérés elküldése előtt, a „Kosár” gombra kattintva ellenőrizhető az ajánlatkérés helyessége, különös tekintettel a várható vételárakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatók, javíthatók.  A kosár automatikusan kiszámítja a várható vételár összegét.
 5. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Az adatbeviteli hibák javítására az „Ajánlat kérése” gomb megnyomása előtt van lehetőség. Amennyiben az elküldött ajánlatkérésében foglaltakat kívánja módosítani az Ügyfél, azt az office.hungary@stas.eu e-mail címre küldött üzenetével teheti meg.

 1. Ajánlatkérés elküldése

Az Ügyfél a kosárban elhelyezett termékek mennyiségének és várható vételára összegének ellenőrzését követően a "Tovább az ajánlatkérésre" majd az „Ajánlat kérése” gombokra kattintással kérhet Ajánlatot a Szolgáltatótól a szállításukra.

 1. Ajánlatkérés módosítása, törlése

Az ajánlatkérés rögzítésekor az Ügyfél felé azonnal értesítést küld a Weboldal szoftvere az ajánlatkérés rögzítésének tényéről. Ez az értesítés nem minősül a Felek között létrejött Szerződésnek, csupán jelzi az Ügyfélnek, hogy az ajánlatkérésre vonatkozó igényét a Weboldal rendszere regisztrálta és továbbította a Szolgáltató illetékes munkatársa felé.

 1. Az ajánlatkérés feldolgozása, Ajánlat adása
  1. Az ajánlatkérések feldolgozása 3 (három) napon belül megtörténik.  A feldolgozást követően a Szolgáltató megküldi az Ügyfél részére az Ajánlatot.
  2. Amennyiben az adott termék nem áll rendelkezésre az ajánlatkérés leadásának idején, illetve az nem beszerezhető az Ajánlat adásra rendelkezésre álló időn belül, úgy a Szolgáltató nem ad ajánlatot az adott termékre.  Erről az Ügyfél értesítést kap.
 2. Visszaigazolás

Minden ajánlatkérésről e-mailes visszajelzést küld a Szolgáltató, melynek során az Ügyfél az ajánlatkérést követően egy automatikus e-mailt kap annak beérkezéséről és egyet az Ajánlatról, majd annak Ügyfél általi elfogadása esetén a várható szállítási időpontról.

 1. Ajánlat elfogadása
  1. Amennyiben az Ügyfél a megküldött Ajánlatot teljes egészében elfogadó választ küld vissza a Szolgáltató részére e-mailen, a Felek között az Ajánlat és a jelen ÁSZF szerinti tartalommal létrejön a Szerződés.  A Szerződés nem tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá.
  2. A Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 3 (három) napon belül nem kapja meg az Ügyféltől az elküldött Ajánlat elfogadására vonatkozó e-mailt.

 

 1. Árak
  1. A Weboldalon feltüntetett árak az ajánlatkérés időpontjában érvényes listaárakról szóló tájékoztatások, amelyeket a Weboldalon a termékek mellett kerülnek feltüntetésre.  Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban a szállítási költséget nem.  A szállítási költséget az Ajánlatban közli a Szolgáltató.
  2. Az Ajánlat adása során az ajánlatkérés időpontjában feltüntetett listaáraktól eltérhet a Szolgáltató.  A Weboldalon található vételárak tájékoztató jellegűek.  Az Ajánlatban és a Weboldalon feltüntetett vételárak közötti bármilyen eltérés esetén az Ajánlatban foglalt vételárak irányadók.
  3. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
  4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ideértve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a termék hibás áron szállítására ajánlatot tenni, hanem Ajánlatában a helyes árat rögzíti.

 

 1. Fizetési feltételek
  1. Az Ajánlat elfogadása esetén lehetőség van banki átutalásra és személyes fizetésre a Szolgáltató ügyfélszolgálatán.  Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a termékek átvételekor fizeti meg az Ügyfél készpénzben.
 • banki átutalás - (az Ügyfél ajánlatkérése alapján megküldött Ajánlat elfogadása esetén e-mailben értesíti a Szolgáltató, hogy a rendelése "függő állapot"-ba került, amint megérkezik az Ajánlatban meghatározott bankszámlára az Ajánlatban foglalt összeg, az Ügyfél rendelését aktíválja a Szolgáltató, és e-mailben minden szükséges további információt közöl)
 • készpénz - (a Szolgáltató ügyfélszolgálatán előre egyeztetett időpontban)
  1. Banki átutalás választása esetén az Ügyfél az Ajánlat szerinti fizetési határidővel, a Szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató által megküldött díjbekérőben foglaltak szerint előlegként megfizeti a Szerződés (azaz az elfogadott Ajánlat) szerinti ellenérték teljes egészét.  Az ellenérték előlegként történő megfizetését követően a Szolgáltató kiállítja az előlegszámlát.  A Szolgáltató a termékek szállításával egyidejűleg megküldi az Ügyfél részére a végszámlát.
  2. A számla kiállítása és kézbesítése az Ügyfél által a Weboldalon írásban megadott adatok alapján történik.  A számlával kapcsolatos reklamációkat a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban lehet megtenni.

 

 1. Szállítás
  1. Az Ügyfél az alábbi szállítási módok közül választhat:
 • Kiszállítás
 • személyes átvétel a Szolgáltató ügyfélszolgálatán (előre egyeztetett időpontban)
  1. Az Ajánlat elfogadásával megrendelt terméket a Szolgáltató az alábbi szolgáltatók igénybevételével juttatja el a részére Magyarország bármely pontjára:

a)      GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.),

b)      TNT Express Hungary Kft. (székhelye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép. II Logisztikai központ – Irodaépület),

c)      XXL FUTÁR Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1041 Budapest, Szigeti József utca 25. 9. em. 53.),

d)      LogMASter Nemzetközi Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2151 Fót, Keleti Márton utca 12.) (nagyobb csomag rendelése esetén, amennyiben a terméket Belgiumból szállítjuk).

 1. Szállítási határidő
  1. A szállítási határidő a megrendelt termékek készletének, típus- és darabszámának, valamint azok méretének függvénye.  Általános tapasztalat, hogy a csomagokat az Ajánlatra adott megrendelést követő 1 (egy) munkanaptól számítva a futárszolgálat 1-2 munkanapon belül szállítja ki a megadott magyarországi címre.  A Szolgáltató tájékoztatásul közli, hogy a külföldről érkező csomagok esetén akár 2-21 munkanap is lehet a szállítási idő.
  2. A Szolgáltató az Ajánlatban rögzíti a vállalt szállítási határidőt.
  3. A termékek kézbesítése munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban történik.
  4. Amennyiben a megrendelt termék várható érkezésének időpontja az Ügyfél számára nem megfelelő, úgy a szállítást végző, ajánlatban rögzített futárcéggel egyeztethet a szállítás pontos időpontjától.  A szállítási idő jelen pont szerinti, Ügyfél általi módosítása esetén a Szolgáltató által vállalt határidőt megtartottnak tekintendő.
  5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ajánlat eltérő tartalma, azaz a Felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a Szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles az Ügyfél rendelkezésére bocsátani a megrendelt terméket.  A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni.
  6. A szállítási határidő megfelelően meghosszabbodik különösen (i) a munkaügyi viták keretében tett intézkedések (pl. sztrájk vagy üzembezárás), valamint (ii) vis maior, ill. (iii) olyan előre nem látott akadályok felmerülése esetén, amelyek a Szolgáltatónak fel nem róható okokból következnek be, amennyiben ezen akadályok a termékek leszállításra bizonyíthatóan kihatással vannak.  Ezt a szabályt abban az esetben is alkalmazni kell, ha ilyen körülmények a terméket előállító vagy fuvarozó társaságnál lépnek fel.  A fent megjelölt körülmények akkor is a Szolgáltatónak fel nem róható oknak tekintendők, ha azok már beállt késedelem idején keletkeznek.  A teljesítésre jelentős kihatással bíró esetekben az ilyen körülmények beálltát és megszűnését a Szolgáltató haladéktalanul közli az Ügyféllel.
  7. Amennyiben a termékek szállítása a fentiek szerinti előre nem látható körülmények miatt lehetetlenné válik, a Szerződés megszűnik.  Amennyiben a termékek szállítása a fenti esetekben a Szolgáltató megítélése szerint csak jelentős többletráfordítással lehetséges, úgy a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni.
  8. A Felek a szolgáltatást oszthatónak tekintik és a Szolgáltató jogosult részteljesítésre.  Minden egyes részteljesítés önálló ügyletnek minősül, és külön kerül elszámolásra.
 2. Szállítási akadály
  1. Amennyiben a megrendelt termékek szállítása bármilyen okból akadályba ütközik, a Szolgáltató erről az Ügyfél regisztrált e-mail címén vagy telefon útján tájékoztatja a Vevőt és egyeztet vele a további teendőkről.
  2. Ha a Szolgáltató azért nem tud ajánlatot adni, mert az ajánlatkérésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve nem áll módjában ajánlatot adni, köteles erről az ajánlatkérőt tájékoztatni.
 3. Átvétel
  1. Az Ügyfél köteles az elfogadott Ajánlatban megjelölt címen a megrendelt termékeket átvenni.  Az Ügyfél hibájából szükségessé váló megismételt szállítás költségeit az Ügyfél köteles megtéríteni.
  2. Átvételkor az Ügyfél a futár jelenlétében alaposan átvizsgálja a megrendelt terméket, és amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztalnak a csomagoláson, akkor azt köteles jelezni a csomagot kézbesítő futárnak, aki a sérülés tényét rögzíti a fuvarlevélen, vagy jegyzőkönyvet állít ki a sérülésről.  Az aláírt fuvarlevél igazolja az átvételt, ezt követően később a futárszolgálat nem fogad el panaszt a küldemény állapota kapcsán.
  3. A termékekkel kapcsolatos kárveszély abban az időpontban száll át az Ügyfélre, amikor a termékeket a Szolgáltató az előzetesen kijelölt időpontban az Ügyfélnek birtokba adta.

 

 1. Tulajdonjog-fenntartás

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.

 

 1. Gyártói jótállás
  1. Amennyiben a gyártó jótállási kötelezettséget vállal az adott termékre vonatkozóan, az Ügyfél jogosult az ebből eredő jogosultságait érvényesíteni.  A gyártói jótállás feltételeit a termék gyártója határozza meg.  A gyártói jótállási feltételekről az Ügyfél a gyártótól tájékozódhat, mely feltételek jellemzően a termékhez mellékelt jótállási jegyen vagy a gyártó weboldalán szerepelnek.  Amennyiben rendelkezésére áll, a Szolgáltató közzéteszi az általa forgalmazott termékek esetén a gyártói jótállás tényét és feltételeit.  A Szolgáltató kizárja a felelősségét a gyártói jótállási feltételek gyártó általi módosításából eredő károkért.
  2. Gyártói jótállás hiányában nem áll fenn jótállási kötelezettség a megrendelt termékekre.

 

 1. Szavatosság
  1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
  2. A jogosult az átvétel időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
  3. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) napon belül közölni a Szolgáltatóval.
  4. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 1. Felelősség
  1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  2. Az Ügyfél által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
  3. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.  Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
  4. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak.  Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

 1. Szerzői jogok
  1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
  2. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

Keresés